Đăng nhập OTP

Bước 1: Cài đặt phần mềm Google Authenticator trên smartphone / tablet

Vào phần search Google Play (android), App Store (IOS), Microsoft Store (Windows Phone), tìm kiếm app với từ khóa Google Authenticator và tiến hành cài đặt.

Hoặc có thể vào thẳng app bằng link bên dưới để tiến hành cài đặt:

Link iOS

Link Android

Windows Phone

Bước 2: Truy cập địa chỉ sau bằng trình duyệt trên máy tính:

https://cms.thanhnien.vn

Bấm vào nút : Kết nối Google Authenticator ở cuối

Sẽ xuất hiện bảng thông báo CMS đã gửi email về email cá nhân (Vui lòng kiểm tra thông tin tài khoản trong CMS đã có thông tin email chưa?) .

Kiểm tra hộp thư đến email cá nhân (nếu không thấy có thể nằm ở hòm thư spam), click vào link trong email ở đoạn "Truy cập ngay vào địa chỉ ..."

Lúc này trình duyệt sẽ mở ra tab mới có nội dung "Welcome to ePi CMS" kèm theo QR code

Bước 3: Quay trở lại điện thoại, mở phần mềm Google Authenticator đã cài ở bước 1

Nhấn vào Bắt đầu >> chọn Quét barcode (Scan Barcode)

Phần mềm sẽ mở ra như đang chụp hình, đưa màn hình điện thoại lên để quét QR code trên máy tính

Khi quét thành công, phần mềm sẽ hiện ra 6 số ngẫu nhiên. Đây là số để nhập vào ô Google Authenticator trong phần đăng nhập của CMS, 6 số này cứ mỗi 15 giây sẽ tự thay đổi 1 lần.

Sau khi đã hoàn thành xong các bước, truy cập vào lại https://cms.thanhnien.vn

Nhập các thông tin như cách đăng nhập CMS bình thường trước đây (tên đăng nhập, password, mã bảo mật)

Mở phần mềm Google Authenticator trên điện thoại, nhập 6 số trên phần mềm điện thoại vào ô Google Authenticator >> Nhấn nút “Đăng nhập”.